Lotayamm

search
မာတိကာ

contents

ေစတနာကမ္းလက္မ်ား > အစီအစဥ္

ဆည္းဆာရိပ္ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားရိပ္သာ
အစီစဥ္ အမွတ္ : 1007
၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အဘိုးအဘြား(၁၀၇)ဦးအတြက္ တစ္ေန႔တာ ေဆးကုသစရိတ္ႏွင့္ အာဟာရေကြ်းေမြးရန္ က်ပ္(၂)သိန္းခန္႔ကုန္က်၍ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳဆရာမမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း(၈၇)ဦးအတြက္ လစဥ္ သိန္းႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ခန္႔သံုးစြဲရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
လွဴဒါန္းရန္
အစီအစဥ္၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဆည္းဆာရိပ္ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားရိပ္သာ ဆည္းဆာရိပ္ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားရိပ္သာ ဆည္းဆာရိပ္ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားရိပ္သာ ဆည္းဆာရိပ္ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားရိပ္သာ ဆည္းဆာရိပ္ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားရိပ္သာ
လူမႈပတ္၀န္းက်င္အသုိင္းအ၀ိုင္းတြင္အသက္အရြယ္အိုမင္း၍ခိုကိုးရာမဲ့ ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ သားသမီး ေဆြမ်ိဳးမ်ားရွိေသာ္လည္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္မရွိသည့္ ဘိုးဘြားမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ား၊ ဘူတာရံုမ်ား၊ သခၤ်ိဳင္းမ်ား၊ အမွိဳက္ပံုမ်ားတြင္ လာေရာက္စြန္႔ပစ္ျခင္းကိုခံရသည့္ ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားအား လက္ခံေခၚယူ၍ ေဆးစစ္ေပးျခင္း၊၂၄ နာရီ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားျဖင့္ အနီးကပ္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ ကုသေပးျခင္း၊ အာဟာရေကြ်းေမြးျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ ဘိုးဘြားတို႔၏ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာ အလိုက္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးတုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ဘိုးဘြားမ်ားအား ေန႔စဥ္ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ နံနက္စာ၊ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီတြင္ေန႔လည္စာ၊ အဆာေျပစာအျဖစ္ ေန႔လည္ ၂ နာရီ၊ ညစာအျဖစ္ ညေန ၅ နာရီႏွင့္ ည ၈း၃၀ မွ ၉း၀၀ နာရီ အခ်ိန္အတြင္း အားျဖည့္အာဟာရတုိ႔ကို ေကြ်းေမြးပါသည္။ ဘိုးဘြားမ်ား၏လက္ရွိက်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ လွဳပ္ရွားႏိုင္စြမ္းကိုၾကည့္၍ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္မ်ားမွ အခါမလပ္ စနစ္တက်ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးပါသည္။ အမွဳေဆာင္ အဖြဲ႔မွလည္း ေန႔စဥ္အလွည့္က်သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳ၍ လုိအပ္ခ်က္မွန္သမွ်ကို ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ရာ၌လည္း ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္ပါ၀င္စား၍ ေဆးပညာတတ္ေျမာက္သူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အို ခိုကိုးရာမဲ့နာမက်န္းဘိုးဘြားမ်ားကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုး၍ စိတ္ရွည္သီးခံႏိုင္သူမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္တာ၀န္ ေပးထားပါသည္။ အဖြဲ႔၀င္အလွဴရွင္တစ္ဦးမွ လွဴဒါန္းေသာ အသင္းပိုင္ေျမေနရာတြင္ ေစတနာရွင္မ်ား၏ အလွဴေငြျဖင့္အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္၍ လုပ္ငန္းစတင္ရန္ ထိုမွတဖန္ အလွဴေငြတုိးတက္မွဳအေပၚတြင္အေျခခံ၍ ေျမႏွင့္အေဆာက္အုံတုိးခ်ဲ႕၍ ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားအား ထပ္မံလက္ခံရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ေလးထပ္ အေဆာက္အအံုသစ္ႀကီးအား ထပ္မံေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးပါက ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြားမ်ားအား ထပ္မံေခၚယူ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခုအစီအစဥ္မွာ လစဥ္အၿမဲ ပံုမွန္ကုန္က်မႈ ရွိေနသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္လိုသူဒါနရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

အျခား အစီအစဥ္္မ်ား

ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။